Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Hershey, PA - Hersheypark Stadium

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Hartford, CT - Xfinity Theatre

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Charlotte, NC - PNC Music Pavilion

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Pelham, AL - Oak Mountain Amphitheatre

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Nashville, TN - Bridgestone Arena

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Columbia, SC - Colonial Life Arena

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Columbia, SC - Colonial Life Arena

Hootie & The Blowfish - Group Therapy Tour

Columbia, SC - Colonial Life Arena